0

Preču atgriešanas garantija

Preču atgriešanas garantija

  • Preces atgriešanas fakts jāpiesaka rakstiski SIA "Safrāns" pārstāvim 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, nosūtot pieteikumu pa e-pastu info@safrans.lv, vai sazinoties pa tālruni +37127734554. Atgriežot preci, tai jāpievieno pirkuma pavaddokumenti.
  • Pircējs 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas nogādā preci Pārdevējam uz noliktavu Rīga, Tvaika iela 64. Piegādes izmaksas netiek atmaksātas.
  • Gadījumā, ja prece tiek saņemta nekvalitatīva, atgriešana tiek apmaksāta no mūsu puses, prece tiek apmainīta, vai arī atgriezta nauda par iegādāto preci.
  • Gadījumā, ja Pircējs vēlas atgriezt naudu par nekvalitatīvu preci, ir jānosūta naudas atgriešanas pieteikuma forma uz e-pastu info@safrans.lv
  • Naudas atgriešanas formā pircējam jānorāda: vārds, uzvārds, pasūtījuma numurs, neatbilstošās kvalitātes preču nosaukums un daudzums un naudas atgriešanas iemesls.
  • Nauda tiek atgriezta Pircējam uz bankas kontu, no kura tika veikta apmaksa.
  • Nauda tiek atgriezta 10 darba dienu laikā pēc rakstiski iesniegta naudas atgriešanas pieteikuma.