0

Preču atgriešanas garantija

Preču atgriešanas garantija


Preces atgriešanas fakts jāpiesaka rakstiski SIA "Safrāns" pārstāvim 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, nosūtot pieteikumu pa e-pastu info@safrans.lv, vai sazinoties pa tālruni +37127734554. Atgriežot preci, tai jāpievieno pirkuma pavaddokumenti.

Pircējs 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas nogādā preci Pārdevējam uz noliktavu Rīga, Tvaika iela 64. Piegādes izmaksas netiek atmaksātas.

Gadījumā, ja prece tiek saņemta nekvalitatīva, atgriešana tiek apmaksāta no mūsu puses, prece tiek apmainīta, vai arī atgriezta nauda par iegādāto preci.

Gadījumā, ja Pircējs vēlas atgriezt naudu par nekvalitatīvu preci, ir jānosūta naudas atgriešanas pieteikuma forma uz e-pastu info@safrans.lv

Naudas atgriešanas formā pircējam jānorāda: vārds, uzvārds, pasūtījuma numurs, neatbilstošās kvalitātes preču nosaukums un daudzums un naudas atgriešanas iemesls.

Nauda tiek atgriezta Pircējam uz bankas kontu, no kura tika veikta apmaksa.

Nauda tiek atgriezta 10 darba dienu laikā pēc rakstiski iesniegta naudas atgriešanas pieteikuma.